Obuka obuhvata znanja i veštine koje se odnose na vizuelizaciju podataka pomoću Izvedenih grafikona (Pivot Charts) koji poseduju interaktivne kontrole filtriranja direktno na grafikonu ili pomoću modula za sečenje, tako da možemo brzo analizirati podskup podataka.


Na slici se može videti kako kontrolna tabla (Dashboard), sa informacijama od značaja za alternativno poslovno odlučivanje, može pomoći menadžmentu u donošenju odluka.  Na kontrolnoj tabli se mogu videti iznosi prodaje, broj prodaja, udeo pojedinih kupaca u ukupnoj prodaji proizvoda koji se prodaju, spisak artikala koji se najmanje prodaju kao i geografska raspoređenost uspešnosti prodaje po godinama. Sve je to izraženo vrednosno i količinski (u procentima), a uz pomoć grafičkog prikaza lakše uočavamo i postojeće trendove.


Ova interaktivna obuka sadrži praktične vežbe smeštene u praktikumu namenjenom za edukaciju na polju izvedenih (Pivot) grafikona.

Praktikum je kreiran tako, da predstavlja značajan materijal koji dobijaju polaznici u elektronskom obliku, radi samostalnog unapređenja veština i nakon obuke, i pored već pomenutih pripremljenih vežbi sadrži:

  • Teorijske i praktične smernice
  • Mogućnost samostalnog ponavljanja vežbi
  • Power Point prezentacije sa svim koracima koji su obuhvaćeni obukom!

Ciljna grupa:

Ciljna grupa ovog interaktivnog kursa su menadžeri i izvršioci koji rade na obradi podataka, izradi različitih analiza i standardnih i ad hoc izveštaja, kao i svi koji žele da unaprede svoje znanje, uštede svoje vreme i saznaju mnoštvo korisnih saveta za kvalitetniji rad u Excel-u.

Potrebno predznanje:

Osnove rada na računaru i osnove excel-ovih Pivot tabela.

Kratak sadržaj obuke:


Mi vam predlažemo da što pre naučite da upotrebljavate ova savremena znanja i veštine, tako što ćete nas kontaktirati i prijaviti se za obuku prilagođenu Vama!