Obuka obuhvata znanja i veštine koje se odnose na korišćenje računara, kreiranje i upravljanje dokumentima, mrežne i sigurnosne aspekte.

windows_homepage_newdesign3

Obuka može biti realizovana po ECDL sertifikacionom programu kao priprema za sticanje nekog od ECDL sertfikata (evropski informatički sertifikat) ili prilagođena trenutnim potrebama polaznika koji žele da efikasnije obavljaju svakodnevne poslove, traže zaposlenje ili žele dalji napredak u karijeri.

Nastavni plan:

windows

Nastavu izvode ovlašćeni ECDL Expert ispitivači a kompletan nastavni plan možete preuzeti ovde.

Po završetku obuke polaznik će biti u mogućnosti da:

  • Razume osnovne koncepte IKT (Informaciono-komunikacione tehnologije), računare, uređaje i softvere.
  • Uključi i isključi računar.
  • Radi efikasno na radnoj povrišini računara (desktop) koristeći ikone i prozore.
  • Prilagodi glavna podešavanja operativnog sistema i koristi ugrađenu pomoć.
  • Kreira i odštampa dokument.
  • Poznaje osnovne koncepte organizacije fajlova kao i da efikasno organizuje fajlove i foldere.
  • Razume osnovne koncepte skladištenja podataka i kako da koristi programe za pakovanje (compress) i raspakivanje (extract) velikih fajlova.
  • Razume koncepte mreže i opcije povezivanja.
  • Razume značaj zaštite podataka i uređaja od zlonamernih programa (malware) i značaj pravljenja kopije podataka (back up).
  • Razume ekološke (green IT) i zdravstvene aspekte korišćenja IKT.

Mi vam predlažemo da što pre naučite da upotrebljavate ova savremena znanja i veštine, tako što ćete nas kontaktirati i prijaviti se za obuku prilagođenu Vama!