Obuka obuhvata znanja i veštine potrebne za efikasno korišćenje aplikacija za kreiranje, formatiranje i obradu tekstualnih fajlova.

word

Obuka može biti realizovana po ECDL sertifikacionom programu kao priprema za sticanje nekog od ECDL sertfikata (evropski informatički sertifikat) ili prilagođena trenutnim potrebama polaznika koji žele da efikasnije obavljaju svakodnevne poslove, traže zaposlenje ili žele dalji napredak u karijeri.

Nastavni plan:

word
Nastavu izvode ovlašćeni ECDL Expert ispitivači a kompletan nastavni plan možete preuzeti ovde.

Po završetku obuke polaznik će biti u mogućnosti da:

  • Radi sa dokumentima i čuva ih u različitim formatima
  • Koristi ugrađene opcije kao što je opcija pomoći, da bi poboljšao produktivnost
  • Kreira i uređuje dokumenta za slanje
  • Primeni različite formate u dokumentu, kao i da prepozna opcije formatiranja
  • Unosi tabele, slike i crteže u dokument
  • Pripremi dokument za cirkularno pismo
  • Podešava dokumente i strane
  • Proveri pravopis
  • Štampa dokument

Mi vam predlažemo da što pre naučite da upotrebljavate ova savremena znanja i veštine, tako što ćete nas kontaktirati i prijaviti se za obuku prilagođenu Vama!