Obuka za efikasno korišćenje desktop baze podataka. Razumevanje glavnog koncepta baze podataka i pokazivanje sposobnosti za upotrebu i korišćenje aplikacije baze podataka: kreiranjem i modifikovanjem tabela, upita, formi i izveštaja i pripremanje istih za distribuciju.

microsoft-access-database-design-processes

Obuka može biti realizovana po ECDL sertifikacionom programu kao priprema za sticanje nekog od ECDL sertfikata (evropski informatički sertifikat) ili prilagođena trenutnim potrebama polaznika koji žele da efikasnije obavljaju svakodnevne poslove, traže zaposlenje ili žele dalji napredak u karijeri.

Nastavni plan:

access

Nastavu izvode ovlašćeni ECDL Expert ispitivači a kompletan nastavni plan možete preuzeti ovde.

Po završetku obuke polaznik će biti u mogućnosti da:

  • Razume šta su baze podataka i kako one funkcionišu.
  • Kreira prostu bazu podataka i da pregleda saržaj u različitim formama.
  • Kreira tabelu, definiše i modifikuje polja, njihova svojstva, kao i da unese i izmeni podatke u tabeli.
  • Sortira i filtrira tabelu ili formu.
  • Kreira, modifikuje i pokrene upite kako bi pregledao informacije iz baze podataka.
  • Razume šta je forma; kreira formu za unos, modifikuje i briše zapise (records) i podatke iz zapisa.
  • Kreira rutinske izveštaje i priprema za štampu i dalju distribuciju.

Mi vam predlažemo da što pre naučite da upotrebljavate ova savremena znanja i veštine, tako što ćete nas kontaktirati i prijaviti se za obuku prilagođenu Vama!