Neophodan alat za svakoga ko želi da kreira efektne, upečatljive prezentacije koristeći napredne funkcije programa za prezentaciju.

powerpoint

Obuka može biti realizovana po ECDL sertifikacionom programu kao priprema za sticanje nekog od ECDL sertfikata (evropski informatički sertifikat) ili prilagođena trenutnim potrebama polaznika koji žele efikasnije da obavljaju svakodnevne poslove, traže zaposlenje ili žele dalji napredak u karijeri.

Nastavni plan:

napredni-power-point

Nastavu izvode ovlašćeni ECDL Expert ispitivači a kompletan nastavni plan možete preuzeti ovde.

Po završetku obuke polaznik će biti u mogućnosti da:

  • Razume ciljnu publiku i razmotri mesto održavanja pri planiranju prezentacije.
  • Napravi i izmeni šablone kao i da formatira slajdove u pozadini.
  • Poboljša prezentaciju korišćenjem ugrađenih crteža i alata za slike.
  • Primeni napredno formatiranje grafikona, kreira i menja dijagrame.
  • Ubacuje filmove i zvuke kao i da primeni ugrađene animacije.
  • Koristi opcije linkovanja, ugrađivanja, uvoza i izvoza u cilju integrisanja podataka.
  • Radi sa prilagođenim prezentacijama, primeni podešavanja i kontroliše prezentacije.

Mi vam predlažemo da što pre naučite da upotrebljavate ova savremena znanja i veštine, tako što ćete nas kontaktirati i prijaviti se za obuku prilagođenu Vama!