Obuka obuhvata znanja i veštine koji se odnose na veb pretraživanje, efikasno pronalaženje informacije, onlajn komunikaciju i e-mail poruke.

mac-internet-sharing

Obuka može biti realizovana po ECDL sertifikacionom programu kao priprema za sticanje nekog od ECDL sertfikata (evropski informatički sertifikat) ili prilagođena trenutnim potrebama polaznika koji žele da efikasnije obavljaju svakodnevne poslove, traže zaposlenje ili žele dalji napredak u karijeri.

Nastavni plan:

outlook-i-internet
Nastavu izvode ovlašćeni ECDL Expert ispitivači a kompletan nastavni plan možete preuzeti ovde.

Po završetku obuke polaznik će biti u mogućnosti da:

  • Razume pojam veb pretraživača i onlajn koncepte bezbednosti.
  • Koristi veb pretraživač i upravlja podešavanjima, obeleživačima i rezultatima pretrage (outputs)
  • Efikasno pronalazi informacije na internetu i procenjuje sadržaj sajta.
  • Razume osnovna pitanja autorskih prava i zaštite podataka.
  • Razume koncepte onlajn zajednica, komunikacije i e-maila.
  • Šalje, prima i upravlja e-mail porukama i njihovim podešavanjima.
  • Organizuje i pretražuje e-mail poruke i koristi kalendare.

Mi vam predlažemo da što pre naučite da upotrebljavate ova savremena znanja i veštine, tako što ćete nas kontaktirati i prijaviti se za obuku prilagođenu Vama!