Upotrebite napredne funkcije aplikacije za obradu teksta i poboljšajte vaš rad, postanite produktivniji i uštedite na vremenu.

word

Obuka može biti realizovana po ECDL sertifikacionom programu kao priprema za sticanje nekog od ECDL sertfikata (evropski informatički sertifikat) ili prilagođena trenutnim potrebama polaznika koji žele efikasnije da obavljaju svakodnevne poslove, traže zaposlenje ili žele dalji napredak u karijeri.

Nastavni plan:

napredni-word

Nastavu izvode ovlašćeni ECDL Expert ispitivači a kompletan nastavni plan možete preuzeti ovde.

Po završetku obuke polaznik će biti u mogućnosti da:

  • Primeni napredno formatiranje teksta, paragrafa, kolona i tabela; Konvertuje tekst u tabelu i obrnuto.
  • Radi sa funkcijama za referenciranje kao što su fusnote, endnote i natpisi; Kreira tabele sa sadržajem, indekse i unakrsne reference.
  • Poboljša produktivnost korišćenjem polja, formi i šablona.
  • Primeni napredne tehnike objedinjavanja pošte (mail merge) i radi sa automatizacijom kao što su makro funkcije.
  • Koristi opcije linkovanja i ugrađivanja za integrisanje podataka.
  • Prati i pregleda promene u dokumentima.
  • Radi sa glavnim (master) dokumentima i poddokumentima.
  • Primeni bezbednosne funkcije.
  • Radi sa vodenim žigom, sekcijama, zaglavljima i podnožjima u dokumentu.

Mi vam predlažemo da što pre naučite da upotrebljavate ova savremena znanja i veštine, tako što ćete nas kontaktirati i prijaviti se za obuku prilagođenu Vama!