“Škola računara” je set obuka koje predstavljaju skup praktičnih znanja i veština u svakoj od obuhvaćenih oblasti i važan korak ka savladavanju veština potrebnih za savremeno poslovno izveštavanje.

skola-racunara

OSNOVNE OBUKE

Osnovne obuke su prvi korak ka savladavanju veština potrebnih za savremeno poslovanje.

WINDOWS – Osnove korišćenja računara

Obuka obuhvata znanja i veštine koje se odnose na korišćenje uređaja, kreiranje i upravljanje fajlovima, mreže i sigurnosne apsekte. Više o obuci možete pročitati ovde.


INTERNET/ EMAIL – Osnove korišćenja interneta

Obuka obuhvata znanja i veštine koji se odnose na veb pretraživanje, efikasno pronalaženje informacije, onlajn komunikaciju i e-mail poruke. Više o obuci možete pročitati ovde.


WORD – Obrada teksta

Obuka obuhvata znanja i veštine potrebne za efikasno korišćenje aplikacije za kreiranje, formatiranje i završnu obradu tekstualnih fajlova. Više o obuci možete pročitati ovde.


EXCEL – Tabelarne kalkulacije

Obuka obuhvata znanja i veštine za efikasno korišćenje aplikacije za kreiranje, formatiranje, izmene i korišćenje radnih listova, standardnih formula, funkcija i kreiranje grafikona. Više o obuci možete pročitati ovde.


POWERPOINT – Prezentacije

Obuka obuhvata znanja i veštine za efikasno pravljenje profesionalne standardne prezentacije. Obavljanje poslova kao što su kreiranje, formatiranje izmena i priprema prezentacija koristeći različite podstavke slajdova za prikaz i distribuciju. Više o obuci možete pročitati ovde.


ACCESS – Korišćenje baze podataka

Obuka obuhvata znanja i veštine za efikasno korišćenje desktop baze podataka. Razumevanje glavnog koncepta baze podataka i pokazivanje sposobnosti za upotrebu i korišćenje aplikacije baze podataka: kreiranjem i modifikovanjem tabela, upita, formi i izveštaja i pripremanje istih za distribuciju. Više o obuci možete pročitati ovde.

a

NAPREDNE OBUKE

Napredne obuke omogućavaju da postanete “moćan korisnik” i u potpunosti koristite 4 najzastupljenije aplikacije iz Microsoft Office paketa.

WORD – Napredna obrada teksta

Upotrebite napredne funkcije aplikacije za obradu teksta i poboljšajte vaš rad, postanite produktivniji i uštedite na vremenu. Idealan za svako radno mesto. Više o obuci možete pročitati ovde.


EXCEL – Napredne tabelarne kalkulacije

Dovedite vaše veštine na ekspertni nivo. Iskoristite potencijal aplikacije za tabelarne kalkulacije za stvaranje boljeg menadžmenta kvaliteta. Odličan izbor za svako radno mesto koje zahteva napredne kalkulacije. Više o obuci možete pročitati ovde.


POWERPOINT – Napredne prezentacije

Neophodan alat za svakoga ko želi da kreira efektne, upečatljive prezentacije koristeći napredne funkcije programa za prezentaciju. Više o obuci možete pročitati ovde.


ACESS – Napredne baze podataka

Upotrebite napredne alate dostupne u aplikacijama za baze podataka u cilju boljeg upravljanja, organizovanja i izveštaja strukturnih informacija: neprocenjive veštine za svako radno mesto. Više o obuci možete pročitati ovde.


Mi vam predlažemo da što pre naučite da upotrebljavate ova savremena znanja i veštine, tako što ćete nas kontaktirati i prijaviti se za obuku prilagođenu Vama!