Ciljna grupa ovog interaktivnog kursa su profesionalci koji dolaze iz controllinga, finansija, marketinga, HR odeljenja a učestvuju u kreiranju  poslovnih grafikona.Na slici je prikazan efektan izveštaj koji je: funkcionalan, jednostavan, pregledan i čija poruka je jasno preneta menadžmentu za dalju analizu.


Izveštaj je rezultat praktičnih vežbi, smeštenih u praktikumu namenjenom za edukaciju na polju savremenog poslovnog izveštavanja, kroz primenu pravila za vizuelizaciju podataka usklađenih sa međunarodnim standardima u poslovnoj komunikaciji.

Praktikum je kreiran tako, da predstavlja značajan materijal koji dobijaju polaznici u elektronskom obliku, radi samostalnog unapređenja veština i nakon obuke, i pored već pomenutih pripremljenih vežbi sadrži:

  • Teorijske i praktične smernice
  • Mogućnost samostalnog ponavljanja vežbi
  • Power Point prezentacije sa svim koracima koji su obuhvaćeni obukom!


Mi vam predlažemo da što pre naučite da upotrebljavate ova savremena znanja i veštine, tako što ćete nas kontaktirati i prijaviti se za obuku prilagođenu Vama!