Specijalističke obuke su namenjene profesionalcima koji žele da se specijalizuju i usavrše svoje veštine u excel-u, na polju poslovnog izveštavanja.


EXCEL – Pivot tabele

Obuka obuhvata znanja i veštine koje se odnose na excel-ovu izvedenu tabelu (Pivot table) – specijalnu vrstu tabela koja nam omogućava da lako i brzo obradimo veliki broj podataka i dobijemo različite izveštaje. Ciljna grupa ovog interaktivnog kursa su svi koji rade na obradi podataka, izradi  standardnih i ad hoc izveštaja, kao i oni koji žele da unaprede svoje znanje, uštede svoje vreme i saznaju mnoštvo korisnih saveta za kvalitetniji rad u Excel-u. Više o obuci možete pročitati ovde.


EXCEL – Pivot grafikoni

Obuka obuhvata znanja i veštine koje se odnose na  vizuelizaciju podataka pomoću Izvedenih grafikona  (Pivot Charts) koji prikazuju nizove podataka, kategorije i ose grafikona na isti način na koji i standardni grafikon, ali nam oni pružaju i interaktivne kontrole filtriranja direktno na grafikonu ili pomoću modula za sečenje, tako da možemo brzo analizirati podskup podataka. Više o obuci možete pročitati ovde.


EXCEL – Pivot tabele i grafikoni

Kombinacija dve obuke pogodna za menadžere i izvršioce koji rade na izradi različitih analiza. Obuka obuhvata znanja i veštine koje se odnose na Excel-ovu izvedenu tabelu (Pivot table) i vizuelizaciju podataka pomoću Izvedenih grafikona  (Pivot Charts). Više o obuci možete pročitati ovde.


EXCEL – Kreiranje naprednih izveštaja

Ciljna grupa ovog interaktivnog kursa su profesionalci koji dolaze iz controllinga, finansija, marketinga, HR odeljenja a učestvuju u kreiranju  poslovnih grafikona. Više o obuci možete pročitati ovde.


Mi vam predlažemo da što pre naučite da upotrebljavate ova savremena znanja i veštine, tako što ćete nas kontaktirati i prijaviti se za obuku prilagođenu Vama!

edukacija