3

povećana briga predavača za napredovanje polaznika


3

ili mala grupa od 2 polaznika gde termini nisu fiksni kao kod grupne nastave


3

termini su fiksni i određuju se na početku obuke i važe do završetka obuke


3

učite iz udobnosti svoga doma, sa posla i u vreme kada to Vama najviše odgovara


3

ECDL sertifikacioni program je danas standard digitalne pismenosti širom sveta


I

specijalizovana obuka za preduzeća u njihovim prostorijama


Mi vam predlažemo da što pre naučite da upotrebljavate znanja i veštine potrebne za savremeno poslovno izveštavanje, tako što ćete nas kontaktirati i prijaviti se za obuku prilagođenu Vama!

edukacija